Participatie gebiedsvisie Nieuw Boekhorst

Op de plaats waar van de 13e tot 18e eeuw kasteel Boekhorst stond, wordt nu de nieuwste woonwijk van Voorhout gepland. Vijf marktpartijen en de gemeente Teylingen staan aan het begin van deze gebiedsontwikkeling van ca. 1.100 woningen en kleinschalige voorzieningen. Kickstad verzorgt de participatie en communicatie.

Gemeente Teylingen en Heijmans (mede namens: Ballast Nedam, Roosdom Tijhuis, Syntrus/ Achmea en Novaform) staan samen aan de start voor de planvorming. De komende jaren wordt een plan uitgewerkt. Hiervoor is stedenbouwkundig bureau Echo Urban Design betrokken. De realisatie van Nieuw Boekhorst staat op dit moment gepland voor 2024. Kickstad verzorgt de participatie en communicatie bij dit project en maakt daarmee onderdeel uit van het projectteam.

SAMEN NAAR EEN GEBIEDSVISIE

Om tot een goed plan voor Nieuw Boekhorst te komen, is participatie met de omgeving belangrijk. Dit zijn (onder andere) de gemeenteraad, omwonenden, belangenorganisaties, de provincie, het Hoogheemraadschap en ProRail. Het doel is dat alle belanghebbenden tijdens het hele proces goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en op de juiste momenten kunnen meedenken en meepraten over de nieuwe woonwijk. Op deze manier wordt samen met de omgeving gewerkt aan een plan voor Nieuw Boekhorst.

We staan nog echt aan het begin van een gebiedsontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Het doel is om begin 2021 een gedragen gebiedsvisie voor de wijk te hebben.

DE ROL VAN KICKSTAD

Kickstad is gevraagd om het participatietraject vorm te geven en uit te voeren. Dit doen Mirte, Emma & Marnix als team. Ze werken hierbij nauw samen met de landschapsarchitecten en stedenbouwers van Echo Urban Design. Op deze manier zorgen we dat stakeholders op een goede manier mee kunnen praten over de inhoud van het plan. En natuurlijk doen we dit met prikkelende en leuke werkvormen.

 

Periode: 2020 – nu
Opdrachtgever: Gemeente Teylingen & Heijmans (namens vijf marktpartijen)
Inzet vanuit Kickstad: Marnix ten Holder & Emma Verberne
In samenwerking met: Echo Urban Design
Beeldmateriaal: KasteleninNederland & Echo Urban Design