Gebiedsvisie Sortie 16

Van een oude zandafgraving met verwaarloosd productiebos, naar een duurzame natuurinclusieve woonwijk met 150 tot 200 betaalbare woningen. Dat is het project Sortie 16, vlakbij Soesterberg en de voormalige vliegbasis. Kickstad leidt het opstellen van de gebiedsvisie voor deze ontwikkeling.

In opdracht van de provincie Utrecht leidt Kickstad het opstellen van de gebiedsvisie voor de ontwikkeling van Sortie 16. Sortie 16 is 7 hectares groot. Het ligt verdiept tussen de Amersfoortseweg, Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord.

Sortie 16 ligt op de Utrechtse Heuvelrug: een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De toekomstige woonwijk Sortie 16 is onderdeel van het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. De provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap zorgen er in dit programma voor dat de Utrechtse Heuvelrug niet teveel versnippert raakt door bebouwing en wegen. Er is nieuwe natuur aangelegd en gezorgd dat de natuurgebieden onderling beter zijn verbonden. Bebouwing wordt op andere plekken mogelijk gemaakt. Hierdoor is op nieuwe locaties ruimte ontstaan voor wonen, werken, recreatie en zorg. Bij Sortie 16 bijvoorbeeld.

De aanpak

Startup mentaliteit

Sortie 16 ligt op een lastige locatie, in een bosrijk gebied met veel flora & fauna en naast een bedrijventerrein met zwaardere bedrijvigheid. Vanwege de natuurwaarden is het uitgangspunt een natuurinclusieve ontwikkeling. We zijn dan ook snel gestart met het in beeld brengen van de ecologische en milieutechnische randvoorwaarden die bepalend kunnen zijn voor het stedenbouwkundig ontwerp. Zo integreren we de waarden en kenmerken van het huidige gebied het beste in het plan.

Kan niet bestaat niet

Corona of niet, het betrekken van de omgeving blijft belangrijk. In plaats van live bijeenkomsten, hebben we de interactieve participatiewebsite van partnerpartij gemeente Zeist benut voor de bredere publieksconsultatie. Er is een video gemaakt om de kern van de visie snel uitgelegd te krijgen. De directe buren van het woonwagencentrum Beukbergen zijn in meerdere kleinschalige bijeenkomsten deelgenoot gemaakt van de plannen. Niet alleen effectief voor het kunnen naleven van de Corona-regels, maar zeker ook omdat in kleinere setting een beter gesprek kan worden gevoerd.

Coalities smeden

Sortie 16 mag qua omvang dan niet het grootste project zijn, het is niet minder complex. Het gebied ligt in de gemeente Zeist, maar heeft ruimtelijk gezien vooral een relatie met Soesterberg. Bovendien is het project onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Om er voor te zorgen dat het proces goed verloopt, is een kernteam opgericht waarin de gemeente Zeist, Soest en de provincie gezamenlijk sturing geven aan de totstandkoming van de gebiedsvisie.

Periode: 2019 – nu
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Inzet vanuit Kickstad: Mirte van der Vliet
In samenwerking met: BGSV
Beeldmateriaal: video Kneedvorm, kaartbeeld en doorsnede BGSV, foto’s eigen materiaal

Onze kick

Participatie zo vormgeven dat de deelnemers er zelf wat aan hebben. Dat er een enthousiaste coalitie van partijen ontstaat die zelf mede initiatiefnemer wordt. Dat is onze kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!