Gebiedsvisie Schipholweg

De Schipholweg in Leiden is een monofunctioneel jaren ’90 kantorengebied met een enkel hotel. Een plek waar gesloten panden en de auto dominant zijn. Kickstad leidt het opstellen van een gebiedsvisie voor transformatie.

In opdracht van de gemeente Leiden leidt Kickstad het opstellen van een gebiedsvisie. De gemeente heeft zelf geen grondposities of vastgoed in het gebied. Wel liggen er twee woonwijken dicht tegen de Schipholweg en gaat de Leidse Ring Noord – een belangrijk infrastructuur project – dwars door het gebied.

Het college van B&W van Leiden heeft de wens uitgesproken om deze plek te transformeren naar een duurzaam en gemengd gebied, dat deels voorziet in de behoefte aan nieuwbouw woningen in Leiden. Uiteraard kan dit alleen succesvol, als bewoners van de omliggende wijken, eigenaren, ontwikkelaars en huidige huurders hierin mee denken en doen. Daarom gaf Kickstad vorm en leiding aan een interactief proces voor opstellen van de visie. Tussenresultaat (mei 2019) is een concept gebiedsvisie, opgesteld door PosadMaxwan, die uitgebreid in de stad bediscussieerd wordt.

Doel is dat de visie een gedragen toekomstbeeld vastlegt, waarbinnen eigenaren en ontwikkelaars weten wat hun kansen zijn. Binnen enkele jaren leidt dit tot veel privaat initiatief om de Schipholweg te transformeren in de gewenste richting.

“Zachte landing plan Schipholweg”

kop in Leids Dagblad van 18 april 2019

De aanpak

Startup
mentaliteit

Niet eerst zelf alles uitdenken. Luisteren naar je ‘klant’; bewoners, gebruikers, eigenaren. Zij snappen het ‘product’ wat nodig is, waaraan het moet voldoen. We startten daarom met wijkwandelingen, ateliersessies en een kennissessie met de community van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Van daaruit is langzaam de visie opgebouwd. De tussenproducten zijn gedeeld voor aanscherping. Blijven luisteren naar onze klant, zo werken we graag!

Kan niet
bestaat niet

Zonder bezit, zonder dwang, toch iets voor elkaar krijgen als gemeente? Het antwoord is een zo krachtig mogelijke uitnodiging, met zo veel mogelijk ruimte. Inspiratie voor privaat initiatief, aangejaagd door een proces waarin ideeën van bewoners en marktpartijen centraal staan. Wat vooraf onmogelijk lijkt, kan zomaar leiden tot een groot succes!

Coalities
smeden

De gebruikers, eigenaren en bewoners staan centraal in de aanpak van de Schipholweg. Kickstad maakt – namens de gemeente Leiden – een visie voor hen. Logisch is dan ook dat de aanpak om hen draait: vooraf, tijdens en na afronding van de visie staan zij centraal. Om in put te geven, mee te denken over oplossingen en om de visie bij te schaven totdat hij werkt voor zo veel mogelijk partijen. Met als resultaat dat er een coalitie ontstaat die na vaststelling van de visie, staat te trappelen om hem te mogen uitvoeren.

Periode: 2018 – nu
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden
In samenwerking met: PosadMaxwan
Beeldmateriaal: Posadmaxwan in opdracht van Gemeente Leiden

Onze kick

Het samen formuleren van een wenkend perspectief. Dat is misschien wel het krachtigste instrument dat een gemeente kan inzetten om de transformatie van een gebied vorm te geven. Met bewoners, eigenaren en gebruikers komen tot die gezamenlijke visie, dat is de kick!

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!