Perspectief Centrum Wijchen 2030

Ondernemers, burgers en overige belanghebbenden hebben samen met de gemeente Wijchen en ontwerpbureau Spacevalue het ‘Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030’ gerealiseerd. Concreet sluitstuk van deze succesvolle samenwerking was ‘het ontwerpfestival’.

In het denken over de toekomst van het centrum van Wijchen koos de gemeente Wijchen voor een vernieuwende aanpak. Zij is zich bewust van haar veranderende positie en biedt uitdrukkelijk ruimte voor participatie. Als procesmanager heeft Esther namens Spacevalue het gebiedsperspectief tot stand gebracht samen met ondernemers, burgers en overige belanghebbenden.

Gebaseerd op de waardevolle cultureel-historische identiteit van Wijchen is via interviews en (ruimtelijke) modellenstudies gewerkt aan richtingaanwijzers voor de toekomst. Sluitstuk was het ‘ontwerpfestival’. In een tijdelijke pop-up store in het centrum konden geïnteresseerden binnenlopen en met het kernteam samen werken aan het vormgeven van een aantrekkelijk en vitaal centrum.

Deze samenwerking resulteerde in een ‘10-puntenplan’: het Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030, dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment loopt de tender “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” rondom de invulling van de locatie van het voormalige gemeentekantoor en omgeving. Het streven is om eind 2020 tot realisatie over te gaan.

Periode: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Wijchen aan Spacevalue
Inzet vanuit Kickstad: Esther Nouws (op dat moment werkzaam bij Spacevalue)
Beeldmateriaal: Spacevalue