Gebiedsagenda & Masterplan Zwijndrecht Noord

Hoe transformeer je een verouderde wijk uit de jaren ‘60 met complexe maatschappelijke problematiek op een goede manier in dialoog met de huidige bewoners en ondernemers? Kickstad biedt strategische ondersteuning én helpt mee het participatietraject vorm te geven in opdracht van de gemeente Zwijndrecht.

Het stationsgebied in Zwijndrecht is in beweging. De bestaande woonwijken in Zwijndrecht Noord in de nabijheid van het station verdienen daarom een impuls. Voor het gebied Diztrikt Noord werkt de gemeente aan een nieuw masterplan. De uitdaging is om eerdere trajecten, vigerend beleid en nieuwe ambities samen te smelten. Om straks een goed gesprek te kunnen voeren met bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit de wijk werkte Kickstad vooruitlopend op het masterplan aan een gebiedsagenda. In de agenda nemen we op wat al vast ligt en wat we met elkaar nog gaan onderzoeken. Dit vormt de opmaat voor een participatieproces na de zomer om te komen tot een masterplan voor Diztrikt Noord.

De gebiedsagenda

De komende tien tot vijftien jaar gaat gemeente Zwijndrecht samen met andere partijen in DiZtrikt Noord aan de slag om de leefomgeving te verbeteren en duurzaam te maken. Dit doet
de gemeente aan de hand van een masterplan. Het masterplan is dus een belangrijk document. Het zet de koers voor lange tijd. Het is iets waar je samen met bijvoorbeeld bewoners, ondernemers of de woningbouwvereniging aan wilt bouwen.

De gebiedsagenda helpt om het gesprek hierover met elkaar te kunnen voeren. De zes agendapunten in de gebiedsagenda dienen als leidraad voor dit gesprek.

De gebiedsagenda is een strategische tool om je ambities en uitdagingen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat je straks op een goede manier kunt participeren. De gebiedsagenda voorkomt dat je gesprekken opnieuw voert en maakt inzichtelijk waar en hoe stakeholders wél kunnen bijdragen. Eerder werkte Kickstad met een gebiedsagenda in het stationsgebied in Leiden.

Een conceptversie van de gebiedsagenda is aan een aantal sleutelfiguren in de wijk voorgelegd met de vraag of zij zich herkenden in de geformuleerde agendapunten, vertrekpunten, ambities en vragen. Op basis hiervan is de agenda afgerond.

Bekijk de gebiedsagenda of lees de informatieflyer.

Het masterplan

Vanaf september start het participatieproces rondom het masterplan. We verzorgen een goede participatiemix met verschillende middelen passend bij de doelgroepen in de wijk. Zo organiseren we een reeks straatgesprekken op wisselende plekken en tijdstippen in de wijk. Dit is gericht op de bewoner die niet zo snel naar een bijeenkomst komt of een digitale enquête aan zich voorbij laat gaan. Voor meer betrokken en georganiseerde stakeholders organiseren we thematafels. Per tafel worden de thema’s uit de gebiedsagenda behandeld. Houd onze social media in de gaten voor regelmatige updates.