Duurzaamste Kilometer van Nederland

Het Stationsgebied van Leiden en de Schipholweg zijn in 2025 de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Kickstad bouwde de coalitie voor bottom-up versnelling van de verduurzaming.

In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen. Nu Kickstad de coalitie heeft gevormd, is onze rol om namens de Gemeente Leiden te zorgen dat we ook echt de Duurzaamste Kilometer van Nederland worden.

“We beloven: in 2025 zijn we aantoonbaar de Duurzaamste Kilometer van Nederland!”

De aanpak

Startup
mentaliteit

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de coalitie, is dat er alleen aan cases wordt gewerkt waarvoor een heldere vraag bestaat vanuit zowel een publieke als private partner. We werken aan concrete oplossingen voor concrete vragen en alleen met een positieve business case. Zo zorgen we voor weinig papier en vergaderen, en veel resultaat. Idee, testen, bijschaven, doen!

Kan niet
bestaat niet

Als je als gemeente geen hoge eisen kunt stellen, of het beleid nog niet is gerealiseerd, kun je dat toch radicaal verduurzamen? Ja, volgens Kickstad wel. Want veel koplopers gaan de uitdaging niet uit de weg, ondanks dat het niet wordt afgedwongen. Een gebouw dat bijna gereed is, toch nog voorzien van een innovatief waterbergend dak? Dat kan! Een bestaande ontwikkeling alsnog van het gas af? Doen we!

Coalities
smeden

De ‘coalitie van ambitie’ is de kern van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. De coalitie is gevormd vanuit de behoeften van de deelnemers. Wat drijft hen om met verduurzaming aan de slag te willen? Wat hebben ze nodig om verder te komen dan alleen? En hoe is deelname voor hen aantrekkelijk? In enkele ateliers hebben we dit samen uitgewerkt en zo letterlijk een duurzame coalitie gesmeed.

Periode: 2017 – nu
Opdrachtgever: Gemeente Leiden, coalitie van de DZKMNL
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden
In samenwerking met: POSAD Maxwan, Urban Sync, Sociale Impact
Beeldmateriaal: BoomvanmourikPOSAD Maxwan

Onze kick

Echt radicale verduurzaming, daar gaat het om. Niet een paar zonnepanelen op een gebouw, wat isolatie of een paar extra bomen. Nee, radicale invoering van elektrische deelauto’s, overstappen op volledig duurzame warmte en koude, al het regenwater opvangen en gebruiken. Om dat op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen is een andere aanpak nodig; bottom-up, vanuit een coalitie van ambitie. 30 partijen met uiteenlopende belangen daarvoor warm krijgen, dat is de kick!

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!