Draagvlak onderzoek Twee Gebroeders

Op de voormalige locatie van de Rabobank naast winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel, ontwikkelt Stebru een wooncomplex met gezondheidscentrum. Het huidige pand wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het plan, genaamd de Twee Gebroeders, omvat de bouw van 42 huurappartementen, met op de begane grond een gezondheidscentrum. Kickstad is met omwonenden en stakeholders in gesprek gegaan over het draagvlak voor deze ontwikkeling.

Onze aanpak

Zo interviewden we een makelaar met kennis over de lokale woningmarkt, zorgverleners over de huidige en toekomstige zorgvraag en potentiële toekomstige bewoners over hun beweegredenen om te willen verhuizen. Daarnaast interviewden we de winkeliersvereniging en de initiatiefgroep Rabobanklocatie over kansen die zij zien en zorgen die zij hebben. Op straat spraken we bij de ingangen van winkelcentrum Dorrestein inwoners over het initiatief.

Enkele conclusies om te delen

De mensen die we gesproken hebben zijn positief over de realisatie van een gezondheidscentrum op deze locatie. Ook het type woning (huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens), dat met de realisatie van De Twee Gebroeders wordt toegevoegd aan de woningvoorraad in Nieuwerkerk aan den IJssel, wordt door iedereen als kansrijk gezien. Wel wordt er verschillend gedacht over het aantal woningen dat gerealiseerd wordt en zijn er zorgen over de voorgestelde parkeeroplossing en de inrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe gebouw.

Stebru geeft aan dat er samen met stakeholders en de gemeente Zuidplas is gekeken naar een goede invulling van het openbaar gebied om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en behoud van het groen.  Zo zijn bijvoorbeeld de paaltjes aan de Van der Meulenpad op verzoek van de omgeving in het inrichtingsplan gekomen. Naast het inpassen van parkeerplaatsen, is er ruimschoots aandacht gegeven aan groen. Ook blijft de authentieke Alexanderpad behouden en vormt het gebouw zich daaromheen.

Op basis van de stakeholder- en straatinterviews concluderen wij dat het draagvlak voor de programmaonderdelen (gezondheidscentrum en woningen) groot is. Iedereen die we gesproken hebben, onderschrijft de urgentie om met de locatie en het plan aan de slag te gaan. Wij hopen dat hierin op korte termijn concrete stappen gezet kunnen worden.

Periode: 2020
Opdrachtgever: Stebru
Inzet vanuit Kickstad: Esther Nouws
Beeldmateriaal: Stebru