District U Vlaardingen

Begin 2020 verliet Unilever Research & Development haar campus in Vlaardingen na meer dan 60 jaar. De nieuwe eigenaar ontwikkelt dit samen met de gemeente tot een nieuw deel van de stad met gemengde functies: District U. Kickstad verzorgt de participatie om te komen tot een nieuwe invulling voor het gebied en omgevingsmanagement tijdens de planontwikkeling.

De Van Adrighem Group is de koper van het Unilever terrein in Vlaardingen. Een terrein van ca. 7 hectare met 60.000 m2 bestaand vastgoed. Het doel van de Van Adrighem Group is, samen met de gemeente Vlaardingen, het Unileverterrein te ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad, waar wonen, werken en publieke functies elkaar vinden en versterken.

Het Masterplan is vastgesteld na een waardevol en energiek participatiesproces. Bewoners, ondernemers en organisaties uit Vlaardingen deelden hun kansen, zorgen en dromen. De komende tijd werken we toe naar een ontwerp bestemmingsplan. Daarnaast ontstaan er steeds meer tijdelijke initiatieven in het gebied. Kickstad heeft de opdracht om de participatie vorm te geven, in nauwe samenwerking met INSPIRE Real Estate als ontwikkelaar en de Gemeente Vlaardingen. Ontwerper van het masterplan is Studio for New Realities.

“Het enthousiasme (…) spatte er (…) vanaf. Geen heren in driedelige krijtstreeppakken (…), maar jonge mannen in spijkerbroek met een wit overhemd met, en dat sprak mij erg aan, opgestroopte mouwen.”

Peter Spek - column in krant 'Groot Vaardingen' van 10 juli 2019

De aanpak

Startup mentaliteit

Dat de Unilever locatie van groot belang is voor de ontwikkeling van Vlaardingen, dat is duidelijk. Dat wonen én werken cruciaal is ook. Maar wie willen hier wonen? Waar is behoefte aan qua werk? En welke initiatieven kunnen zich de komende jaren al ontplooien? Voor goede antwoorden op deze vragen, is luisteren cruciaal. Luisteren naar de omgeving, de mogelijke bewoners, investeerders, omliggende bedrijven. Om daarmee waardevolle input en feedback te organiseren op de plannen.

Kan niet bestaat niet

In korte tijd veel input ophalen was de vraag. Een snelle huisstijl, brede uitnodiging, goede persrelaties, de Unilever gebouwen als decor. Maar vooral met veel enthousiasme mensen benaderen en goede werkvormen kiezen. Dit leidde tot veel positieve reacties op de bijeenkomsten. Maar belangrijker; zeer waardevolle input die verwerkt is in masterplan van Studio for New Realities. Met dezelfde mentaliteit en energie zetten we telkens een stap verder in de ontwikkeling van het gebied.

Coalities smeden

Een terrein van 7 hectare op zo’n belangrijke plek, die transformeer je niet zomaar. Daar is veel aandacht en geduld voor nodig. En de inzet en creativiteit van een grote coalitie van partijen. Van de eigenaren, ontwikkelaar en ontwerpers tot initiatiefnemers voor de tijdelijkheid. En van de omwonenden met goede feedback tot ondernemers met een tof concept. Samen geven we vorm aan de transformatie van het Unileverterrein, in het besef dat het ook alleen samen een succes wordt.

Periode: 2019 – nu
Opdrachtgever: Van Adrighem Group
Inzet vanuit Kickstad: Marnix ten Holder
In samenwerking met: INSPIRE Real Estate, Studio for New Realities, Gemeente Vlaardingen
Beeldmateriaal: Studio for New Realities, fotografie Arend van der Salm

Onze kick

Participatie zo vormgeven dat de deelnemers er zelf wat aan hebben. Dat er een enthousiaste coalitie van partijen ontstaat die zelf mede initiatiefnemer wordt. Dat is onze kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!