Centrumvisie Teylingen

De Gemeente Teylingen heeft drie kernen: Sassenheim, Warmond en Voorhout. In het raadsprogramma is afgesproken om voor de drie kernen een visie te maken op de ontwikkeling van de kernen; sociaal, economisch en ruimtelijk. Kickstad adviseerde de Gemeente Teylingen in de voorbereiding van dit belangrijke project.

Het opstellen van een visie, samen met alle belanghebbenden, is uitdagend. Dat wordt het des te meer als die visie integraal is en antwoord moet geven op veel besproken onderwerpen als verkeersveiligheid en verduurzaming. En dat voor drie kernen. De eerste klap is daarbij een daalder waard. De voorbereiding, de vraagstelling en de selectie van een marktpartij zijn bepalend voor het succes van het traject. Dat begeleide Kickstad.

De centrumvisie heeft als doel om richting te geven aan en energie te genereren voor de doorontwikkeling van de centra. Dat begint met een inspirerend proces voor het opstellen van de visie. Kickstad hielp de gemeente met de juiste vraagstelling naar de markt. Momenteel wordt de visie opgesteld.

De aanpak

Startup
mentaliteit

Starten met een idee van de aanpak, en snel toetsen of dat werk. Kickstad stelde voor de ambities van de centrumvisie visueel te maken en dat als basis te laten dienen voor de uitvraag naar een bureau. In korte stappen en met veel input vanuit de kernen, college en raad, is e=in enkele weken tijd een eindproduct ontwikkeld.

Kan niet
bestaat niet

In korte tijd voor zo’n bepalend visie traject een uitvraag doen die gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders. Op zijn minst uitdagend! Door goed te luisteren en slim wensen te combineren, is het gelukt. In januari 2019 is Over Morgen geselecteerd om de klus op te pakken.

Coalities
smeden

Het opstellen van een centrumvisie is breed omarmd in de raad, in het raadsprogramma 2018 – 2022. Maatschappelijk, politiek en ambtelijk speler er veel onderwerpen, die een plek moeten krijgen in de visie; parkeren, verkeersveiligheid, verduurzaming, detailhandel, etc. Om deze onderwerpen integraal te kunnen aanpakken, moeten de betrokkenen achter de aanpak staan. Alle belangrijke stakeholders hebben daarom meegedacht. De coalitie voor een succesvol centrum van Teylingen is daarmee al gestart!

Periode: 2018 – 2019
Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden
In samenwerking met: Jonge Honden en Katinka Hormes
Beeldmateriaal: Gemeente Teylingen (visual)

Onze kick

Een integrale Centrumvisie voor de gemeente Teylingen, die zoveel energie genereert, dat de uitvoering door alle partijen direct wordt opgepakt. Dat was de uitdaging. Door de juiste voorbereiding met de kernen, college en raad en door de juiste vraag aan de markt te stellen, hielp Kickstad met het leggen van een solide basis. Dat is de kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!