Aanpak buitenruimte Agniesebuurt Rotterdam

Rioolvervanging is de aanleiding voor de Gemeente Rotterdam om maatregelen te nemen op het gebied van klimaatadaptatie.

Kickstad hielp om dit met bewoners en belanghebbende samen vorm te geven. Het project is onderdeel van SPONGE 2020, een internationale samenwerking voor innovatieve maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen, vooral in dicht bewoonde gebieden.

Periode: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden
In samenwerking met: Volq & EMF advies
Beeldmateriaal: RTV Rijnmond